Smittevern

Ytre Enebakk Tannklinikk AS oppfyller alle krav til smittevern som myndighetene, helsedirektoratet og smittevernsansvarlig på UiO odontologisk fakultet har satt. For å hindre spredning av smitte utføres optimalt smittevern. Vi har et høyt kvalifisert og erfarent team av tannleger og tannhelsesekretærer, som oppdateres kontinuerlig ift. aktuell smittevern.

Våre tjenester

Behandling av tannlegeskrekk


Vi behandler alle pasienter med respekt og omsorg. Behandlingen tilpasses individuelt og vi viser stor forståelse og tar ekstra mye hensyn til pasienter med tannlegeskrekk. Vi gjør vårt beste for å gi pasienten den gode følelsen av trygghet.
Vi utfører smertefri behandling ved å gi tilstrekkelig med bedøvelse og tilbyr premedisinering i form av uro- og angstdempende medisiner, dersom dette er nødvendig. Ved behov for behandling under narkose, henviser vi til dyktige spesialister.

Estetisk tannpleie - tannbleking

Mange kommer med ønske om et pent smil. Det blir da giort en vurdering av hva som er riktig å anbefale. For noen holder det å bare bleke tennene, andre trenger kanskje å skifte noen skjemmende fyllinger, få porselensfasetter, eller få en eller flere kroner ofte kombinert med tannbleking.
Vi har lang erfaring i estetisk tannpleie.

 

Det finnes flere måter å bleke tennene på. Vi tilbyr våre pasienter profesjonell tannbleking i to former. Bleking av avitale rotfylte og misfargede tenner på tannlegekontoret og hjemmebleking med individuelt tilpassede blekeskinner til hele over- og underkjever.

Krone

Hvis mye av tannsubstansen er borte på grunn av store fyllinger, store hull, sprekker eller frakturer, kan det være nødvendig å lage krone for å få styrke og god estetikk. Kronen lages enten i metall kledd med porselen, eller i bare porselen. Selve kronen lages hos tanntekniker.

Bro - implantat - protese

Hvis en eller flere tenner mangler eller må trekkes, kan disse erstattes med bro, implantat eller løs protese. Det vurderes ut i fra gjenværende tenner hvilken behandling som anbefales i ditt tilfelle.
Behandlingen utføres i samarbeid med dyktige tannteknikere, og med kirurg hvis det er aktuelt med implantat.

Rotfylling


Noen ganger er det nødvendig å rotfylle en eller flere tenner. Dette fordi det er hull eller fyllinger som irriterer nerven i tannen, betennelse i tannroten eller tannen har vært utsatt for en skade. Det er ikke alltid det oppleves smerter selv om en tann må rotfylles.
Nervevevet i tannen blir fjernet, rotkanalene nøye rengjort og fylt igjen med en tett sement.

Tannkjøttbehandling

Betennelse i tannkjøttet, gingivitt, trenger behandling. Det gis grundig opplæring i hvordan renholde tennene, og tannlegen utfører profesjonell rengjøring.
Ubehandlet gingivitt kan utvikle seg til tannløsning også kalt pyrea, eller periodontitt på fagspråk. En slik tilstand krever nøye behandling over lang tid. En langtkommet periodontitt henvises til spesialist.

Kirurgi

Vi utfører de fleste ekstraksjoner og ukompliserte kirurgiske inngrep her hos oss.
For kompliserte kirurgiske problemstillinger har vi et tett samarbeid med dyktige oralkirurger, som har lang erfaring innen kirurgi.

Om personvern og behandling av personopplysninger ved Ytre Enebakk Tannklinikk AS

For å kunne opprette en journal og gi deg som pasient trygg behandling, må de ansatte ved Ytre Enebakk
Tannklinikk AS innhente ulike typer personopplysninger om deg som pasient. Din journal
oppbevares i vårt fysiske arkivsystem samt i vår database. All informasjonen din oppbevares og lagres
trygt slik at ingen får uautorisert innsyn i din journal. Alle ansatte ved Ytre Enebakk Tannklinikk AS med
innsyn i journalsystemet er underlagt taushetsplikt jf. Helsepersonelloven.
Vi bruker dine opplysninger til ulike formål, avhengig av dine behandlingsbehov og hvordan vi
kommer i kontakt med deg. Dine kontakt- og personopplysninger vil aldri brukes i forbindelse med
markedsføring fra oss.

Hvilke opplysninger trenger vi?

Opplysningene vi trenger fra deg er navn, telefonnummer, e-postadresse, fødsels- og personnummer
samt andre opplysninger som måtte følge av tannbehandling. Det kan være opplysninger om din
helse som er relevante for oss, som medisiner eller medisinsk behandling du har hatt eller får.
Dersom du velger å slutte hos oss er vi pålagt å oppbevare din journal i 10 år før den kan destrueres
eller slettes jf. Pasientjournalloven.
Ved henvendelser via nettskjema ber vi deg unngå å sende oss sensitive personopplysninger.

Innsyn og endringer i journal

Du som pasient har rett til å kreve innsyn og kopi av din journal. Av hensyn til sikkerheten leverer vi
kun journalkopi til deg ved personlig oppmøte. Vi har ikke anledning til å sende deg kopi i posten
eller via e-post, dette er for å være sikre på at din journal utleveres til deg, og ikke noen som utgir seg
for å være deg.
Ved retting eller sletting av informasjon i journalen er det særregler for dette. Du kan kreve at vi
endrer eller sletter opplysninger som er ført i din journal så lenge opplysningene ikke er nødvendige
for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Dersom du har spørsmål eller ønsker å ta i bruk dine rettigheter
rundt dette ber vi deg ta kontakt med oss.

Hvordan brukes informasjonen?

Vi deler ikke din informasjon med andre med mindre det foreligger et relevant og pålagt grunnlag for
slik utlevering. Et eksempel på dette kan være en henvisning til spesialist, at det tas en bakterieprøve,
eller dersom du skulle trenge en resept på apoteket.
Vi benytter oss i tillegg av et databehandlingssystem for å forvalte og administrere våre data og
andre funksjoner som for eksempel å sende deg en SMS når du får en time hos oss. I dette tilfellet er
det inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd.

 

Her følger en liste over tredjeparter vi samarbeider med:

OPUS Dental AS (database- og administrasjonssystem for private og offentlige tannlegeklinikker)

Sentu AS (IKT-administrasjon)

Helsenett (nasjonal IKT-infrastruktur for helse- og omsorgssektoren)

HELFO (refusjonskrav)

Ulike spesialister innen tannbehandling (etter avtale)

Ulike tanntekniske laboratorier (etter avtale)

Fürst (medisinsk laboratorium)

Inkassobureauet AS (gjelder kun inkassosaker)

Gule Sider AS (gjelder kun henvendelser via websiden vår)